Sikkerhed og ansvar i VISKI                                

Belært af den kedelige episode der har ramt en vinterbader
ved badeanstalten Helgoland den 28.12.2010, skal vi henlede
opmærksomheden på, at det er yderst farligt, at bevæge sig
ind under isen.

Man bør endvidere aldrig bade alene uden opsyn.

Vi gør opmærksom på, at rampen og broer mm. kan være glatte,
enten som følge af is, eller alge/tangvækst. Gå derfor forsigtigt.

Vinterbadning i VISKI foregår under alle omstændigheder på
eget ansvar.

Bestyrelsen

 


Efter mere end 20 minutter under isen