Bestemmelser for anvendelse af VISKI's faciliteter. 
 
Udover vedtægterne er der følgende bestemmelser for anvendelse af klubbens faciliteter:
 
I princippet kan VISKI-medlemmer bade 24/07/365. Faciliteterne kan dog i perioder være anvendt til arrangementer eller andet, hvilket fremgår af aktivitetskalenderen. Dette betyder ikke at man ikke kan bade, men der kan være visse hensyn at tage.
 
Vinterbadesæsonen foregår i perioden primo oktober til ultimo marts, hvor der er adgang til saunaen fra kl. 06.00 til kl. 23.00 - dog mandag og torsdag til kl. 21.00, med mindre der er specielle arrangementer, som midnatsbadning og lignende.
 
Udenfor vinterbadesæsonen er alle dog velkommen til at bade og benytte omklædningsrummene, dog under hensyntagen til, at det er windsurferne, der er primære brugere af huset i sommersæsonen. Saunaen kan i denne periode ikke anvendes.
 
Der er ikke længere faste badedage, bortset fra Søndage, hvor klubben kl. 0900 byder på et stykke morgenbrød, kaffe og måske lidt "Badevand", ved selvbetjening, så længe der er noget. (Uden tilmelding) Hvis man vil deltage i dette koster det 10 kr. kontant eller MobilPay 911711.
 
Hver tirsdag og torsdag morgen anvendes faciliteterne af TiTo holdet fra kl. 8.00.
Om tirsdagen gør de herefter rent i klublokale og bad fra 9.30 - 10.30. Se kalender
 
Døre til lokalerne inkl. sauna er med kodelåse, kode udleveres til medlemmer.
Koden ændres med jævne mellemrum. Se Vejledningen
 
Anvendelse af sauna Se Vejledningen
Glasdøren til saunaen skal holdes lukket, Åbnes kun ved ind- og udpassage.
 
Efter hvert besøg skal man svabre og rydder op efter sig, gælder alle lokaler, og der skal låses og slukkes, når lokalerne forlades.
 
Se også den folder, der udleveres til nye medlemmer ved Intro-badning Se folder

Tilbage til nyheder