Bestyrelse i Skive Vinterbadeklub VISKI
Bestyrelsen har pr. 25. juni 2021 konstitueret sig således:


Formand:
Michael Queck
Solvangs Alle 12
7800  Skive
Mob.:41 32 04 02

Mail:
queckiskive@live.dk


Kasserer:

Charlotte Sejer Pedersen
Kirkevej 37B
7800  Skive
Mob.:31901918

Mail:
charlotte.sejer.pedersen@gmail.com


 


Birthe K. Andersen
Egerisvej 31
7800  Skive

Mob.: 40 34 40 44

Mail:
bikan2009@hotmail.com

 


Jette Bregendahl
Strandvænget 58
7840 Højslev
Tlf. 21 66 84 87


Mail:
jette@bregendahl.dk


Mogens Nielsen
Petravej 45
7800  Skive
Mob.: 42 52 18 92  

Mail_

mugge@knors.dk

Suppleanter er Lotte Norup og Uffe Thomsen.
Revisor er Finn Laursen
Revisorsuppleant er Steen E. Nielsen
Webside: Christian Ramsgaard