Gæster og eksterne arrangementer i VISKI
 
Tidspunkter
Gæster og eksterne arrangementer er velkomne alle dage, dog undtaget:
Tirsdage og torsdage fra kl. 0700 til 1030.
Fredage fra kl. 1330 til 1700.
Søndage fra kl. 0700 til kl. 1030.
Saunaen kan endvidere være optaget af saunagus-arrangementer. Se aktivitetskalenderen.
 
Personlige gæster (1 gæst)
Som medlem af VISKI kan man invitere en gæst, som kunne tænke sig at prøve at vinterbade.
 
Der må kun medtages én gæst pr gang, og der betales kr. 25,00 på mobil Pay 911711 til klubben. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange et medlem må medtage en gæst.
 
Den der invitere er ansvarlig for, at klubbens vedtægter og bestemmelser overholdes,
og at lokalerne forlades som de er modtaget.
 
Eksterne arrangementer (mere end 1 gæst)
Det er muligt for medlemmer at arrangere eksterne arrangementer
(for venner, kollegaer, familie m.v.).
 
Alle arrangementer koordineres med en af bestyrelsen udvalgt person (pt. Birthe K. Andersen på tlf.: 40 34 40 44 eller mail bikan2009@hotmail.com ) og alle arrangementer fremgår af aktivitetskalenderen (med ansvarligt medlem, tidsrum og antal).
 
Varigheden af et arrangement i saunaen begrænses til en time inkl. omklædning. Herefter kan klubhuset anvendes i halvanden time.
 
(Husk VISKI´s øvrige medlemmer altid er velkommen til at bruge saunaen selvom der gennemføres et eksternt arrangement).
 
Prisen for et arrangement er kr. 300, som betales på mobil Pay 911711 til klubben.
 
Der skelnes mellem skoleklassearrangementer og andre eksterne arrangementer.
Skolearrangementer kan kun gennemføres i ”skoletiden” og ikke fredag efter kl. 13:30.
 
Antallet af andre eksterne arrangementer begrænses til to om ugen og max. et pr. dag.
 
Den der invitere er ansvarlig for, at klubbens vedtægter og bestemmelser overholdes, og at lokalerne forlades som de er modtaget.

Tilbage til Nyheder